SPOLUPRÁCE S KLIENTY

Úzce spolupracujeme s firmami, které se zabývají zpracováním zeminy a případně dovozem recyklátu.